3R 3Technik informatyk/Technik elektronik
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:50- 9:35          
3 9:40-10:25          
4 10:35-11:20   wf-1/2 So sSG4     urz. i ins.e-2/2 KW s214kp
5 11:25-12:10 TI_bazy-1/2 Ba s212kp j.polski Gt s113     urz. i ins.e-2/2 KW s214kp
6 12:15-13:00 TI_bazy-1/2 Ba s212kp u_hist.i sp. Rk s113     urz. i ins.e-2/2 KW s214kp
7 13:05-13:50 matematyka Bi s222 r_matematyka Bi s113 r_informat.-1/2 Ba s212kp
r_fizyka-2/2 #f6 s222
j.polski Gt s215 wf-1/2 So sSG1
wf-2/2 #05 sSG4
8 13:55-14:40 matematyka Bi s222 TI_PBD-1/2 Ul s5kp
prog.s.mikr.-2/2 Ba s212kp
r_informat.-1/2 Ba s212kp
r_fizyka-2/2 #f6 s222
j.polski Gt s215 wf-1/2 So sSG1
wf-2/2 #05 sSG4
9 14:45-15:30 TI_witryny-1/2 Ol s211kp
tech.ek.u.e.-2/2 Ky s214kp
TI_PBD-1/2 Ul s5kp
prog.s.mikr.-2/2 Ba s212kp
TI_montaż-1/2 Pp s210kp
ek.urz.e.-2/2 KW s214kp
zaj. z wych Ba s215 j.niemiecki-1/2 Pl s04
j.niemiecki-2/2 Wa s2
10 15:35-16:20 TI_TSiAI-1/2 Ol s211kp
tech.ek.u.e.-2/2 Ky s214kp
TI_PBD-1/2 Ul s5kp
prog.s.mikr.-2/2 Ba s212kp
TI_montaż-1/2 Pp s210kp
ek.urz.e.-2/2 KW s214kp
j.angielski-1/2 Rr s215
j.angielski-2/2 Bu s112
religia s04
11 16:30-17:15 TI_TSiAI-1/2 Ol s211kp
tech.ek.u.e.-2/2 Ky s214kp
ADM-1/2 Ba s212kp
rys.tech-2/2 Gk PEN
TI_ASO-1/2 Bm s15kp
ek.urz.e.-2/2 KW s214kp
j.angielski-1/2 Rr s215
j.angielski-2/2 Bu s112
religia s04
12 17:20-18:05 TI_witryny-1/2 Ol s211kp
tech.ek.u.e.-2/2 Ky s214kp
ADM-1/2 Ba s212kp TI_ASO-1/2 Bm s15kp
ek.urz.e.-2/2 KW s214kp
wf-2/2 #05 sSG4  
13 18:10-18:55 TI_UTK-1/2 AM s211kp
tech.ek.u.e.-2/2 Ky s214kp
  TI_ASO-1/2 Bm s15kp
syst.mikro.-2/2 Ul s5kp
   
14 19:00-19:45     TI_ASO-1/2 Bm s15kp
syst.mikro.-2/2 Ul s5kp
   
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum