3P 3Technik informatyk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45          
2 8:50- 9:35          
3 9:45-10:30         j.niemiecki-1/1 Pl s13p
4 10:35-11:20 religia Kn s111 r_fizyka-1/2 #f3 s4 TI_witryny-1/2 KC s15kp   j.angielski-1/1 Bu s9a
5 11:35-12:20 zaj. z wych Bm s15kp r_fizyka-1/2 #f3 s4 TI_witryny-1/2 KC s15kp   j.angielski-1/1 Bu s9a
6 12:25-13:10 wf #wf0 sSG1 TI_UTK Gk s210kp TI_TSiAI-1/2 KC s15kp   religia Kn s214kp
7 13:20-14:05 wf #wf0 sSG1 j.polski Pg s111 TI_TSiAI-1/2 KC s15kp r_informat.-2/2 Gr s12kp j.polski Pg s111
8 14:10-14:55 r_matematyka Bg s05 j.polski Pg s111 matematyka Bg s215 u_hist.i sp. Ka s110 wf #wf0 sSG1
9 15:00-15:45 TI_PBD-1/2 PM s15kp
TI_PBD-2/2 #pi s5kp
TI_ASO-1/2 Bm s15kp
TI_witryny-2/2 #wi s211kp
matematyka Bg s215 TI_bazy-1/2 Ba s212kp
TI_montaż-2/2 #mi s210kp
TI_ASO-2/2 #as s15kp
10 15:50-16:35 TI_PBD-1/2 PM s15kp
TI_PBD-2/2 #pi s5kp
TI_ASO-1/2 Bm s15kp
TI_witryny-2/2 #wi s211kp
TI_montaż-1/2 Pp s210kp
TI_bazy-2/2 #si s15kp
TI_bazy-1/2 Ba s212kp
TI_montaż-2/2 #mi s210kp
TI_ASO-2/2 #as s15kp
11 16:40-17:25 TI_PBD-1/2 PM s15kp
TI_PBD-2/2 #pi s5kp
TI_ASO-1/2 Bm s15kp
TI_TSiAI-2/2 #ti s211kp
TI_montaż-1/2 Pp s210kp
TI_bazy-2/2 #si s15kp
ADM-1/2 Ba s212kp
ADM-2/2 #ai s12kp
TI_ASO-2/2 #as s15kp
12 17:30-18:15 r_informat.-2/2 Gr s12kp TI_ASO-1/2 Bm s15kp
TI_TSiAI-2/2 #ti s211kp
  ADM-1/2 Ba s212kp
ADM-2/2 #ai s12kp
TI_ASO-2/2 #as s15kp
Drukuj plan
wygenerowano 2020-01-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum