1E 1technik informatyk-urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 TEO_PE-1/2 Gk PEN
TI_sieci-2/2 GP s15kp
    mater.SEO-1/2 Pr s9 j.niemiecki-1/2 1I s112
j.niemiecki-2/2 #n0 s2
1 8:00- 8:45 TEO_PE-1/2 Gk PEN
TI_sieci-2/2 GP s15kp
j.angielski-2/2 #ja5 s111 UTK-2/2 Gr s12kp mater.SEO-1/2 Pr s9
TI_sys.oper.-2/2 DN s210kp
j.niemiecki-1/2 1I s112
j.niemiecki-2/2 #n0 s2
2 8:50- 9:35 PPE-1/2 Gk PEN
TI_sieci-2/2 GP s15kp
j.angielski-2/2 #ja5 s111 UTK-2/2 Gr s12kp mater.SEO-1/2 Pr s9
TI_sys.oper.-2/2 DN s210kp
j.polski PK s112
3 9:40-10:25 PPE-1/2 Gk PEN
EiNUTK-2/2 Gr s12kp
fizyka Ad s112 biologia Zp s111 mater.SEO-1/2 Pr s9
TI_sys.oper.-2/2 DN s210kp
historia Rk s112
4 10:35-11:20 PPE-1/2 Gk PEN
EiNUTK-2/2 Gr s12kp
matematyka Bi s112 matematyka Bi s111 historia Rk s9 BHP_-1/2 Si s112
informatyka-2/2 Lp s211kp
5 11:25-12:10 wf-1/2 Sm sSG1
wf-2/2 #01 sSG2
r_matematyka Bi s112 filozofia Wi s111 zaj. z wych PK s9 j.angielski-1/2 Pa s112
6 12:15-13:00 chemia JA s122 wf-1/2 Sm sSG2
wf-2/2 #01 sSG1
r_fizyka Ad s111 TEO_PE-1/2 Gk PEN
UTK-2/2 Gr s12kp
j.angielski-1/2 Pa s112
7 13:05-13:50 j.polski PK s122 wf-1/2 Sm sSG2
wf-2/2 #01 sSG1
geografia s111 religia BB s9  
8 13:55-14:40 j.polski PK s122 e_dla_bezp Tm s112 informatyka-1/2 Kz s211kp religia BB s9  
Drukuj plan
wygenerowano 2021-06-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum