s113 113
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         AM 3E-2/2 UTK
1 8:00- 8:45   Pt 2BSI j.polski
Pt 2R j.polski
Ek 2A przedsięb.
AM 2T UTK
2 8:50- 9:35 Pt 2LA kult. słowa
Pt 2R j.polski
Pt 2R j.polski
Ek 2LA przedsięb.
AM 3T UTK
3 9:45-10:30 Pt 1LB j.polski
Pt 2LA j.polski
Pt 1LB j.polski
Pt 2LA j.polski
Rr 1LB j.angielski
4 10:35-11:20 Pt 1LB j.polski
Pt 2LA j.polski
VG 1A KSiOP
2A religia
Rr 1LB j.angielski
5 11:30-12:15 Ży 3E r_matematyka
Ży 2LA matematyka
Ad 1A fizyka
Pt 4e j.polski
Pt 1LB j.polski
6 12:30-13:15 Pt 2E j.polski
Pt 4DN j.polski
Pt 4DN j.polski
Pt 4e j.polski
Pt 2LA j.polski
7 13:20-14:05 Pt 2E j.polski
Pt 2BSI j.polski
Pt 4DN j.polski
Pt 4IN j.polski
Bg 1E r_matematyka
8 14:10-14:55   Pt 2E j.polski
VG 1BSI BSI-KPS
Pt 4IN j.polski
Pt 4IN j.polski
9 15:00-15:45     AM 2P-1/2 PI
  4P religia
10 15:50-16:35     AM 2P-1/2 PI
   
Drukuj plan
wygenerowano 2022-09-12
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum