s113 113
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 Pt 1BSI j.polski
Pt 1BSI zaj. z wych
     
2 8:50- 9:35 Pt 1BSI j.polski
Pt 2LB j.polski
Da 2P religia
Pt 3LA kult. słowa
Gt 2BSI j.polski
3 9:45-10:30 Pt 3LA j.polski
Pt 3E j.polski
Pt 3LA j.polski
Pt 3R j.polski
Gt 2I j.polski
4 10:35-11:20 Pt 3LA j.polski
Pt 3BSI j.polski
Pt 3LA j.polski
Pt 3E j.polski
Gt 2I j.polski
5 11:30-12:15 Pt 3R j.polski
Pt 3BSI j.polski
Pt 2LB j.polski
  Pt 3E j.polski
6 12:30-13:15 Pt 3R j.polski
Pt 2LB kult. słowa
FZ 1B j.polski
Sa 3LB j.niemiecki
Pt 2LB j.polski
7 13:20-14:05 Sa 2LA j.niemiecki
Px 1I religia
FZ 1B j.polski
Sa 3LA j.niemiecki
Pt 2LB j.polski
8 14:10-14:55 Pt 3BSI zaj. z wych
       
Drukuj plan
wygenerowano 05.06.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum